Nieuws

LOADING ZOOM
15/09/2017

DATA PROTECTION | EU GDPR Compliance

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) zal voor alle EU lidstaten de huidige nationale data protectie wetten die gebaseerd waren op de Data Protection Directive (DPD) vervangen vanaf 25 Mei 2018.Organisaties die niet in order zijn met de nieuwe GDPR wetgeving kunnen monsterboetes krijgen tot 4% van hun jaaromzet. De personen van wie er persoonlijke data onterecht openbaar werden gemaakt kunnen nu juridische stappen zetten tegen de verwerkers en controllers van de data. Er kan compensatie gevraagd worden in het geval er een data lek was.

 

Afhankelijk van de bedrijfsomgeving en de aanwezige persoonlijke data, kan je verplicht worden een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.

 

Rovacon kan u begeleiden op de weg naar GDPR compliance en dit aangepast aan uw specifieke bedrijfsomgeving.

 

Hiervoor werken we samen met zeer ervaren DPOs (Data Protection Officers) die zowel het legale als het technische aspect (IT en beveiliging) beheersen.


share: